Ons werk

Ieder project is maatwerk. Maar daar is natuurlijk een rode draad door te trekken. We werken altijd vanuit kennis van en liefde voor de inhoud en onze maatschappelijke betrokkenheid. Onze opdrachtgevers zijn sociale partners, opleidingsfondsen en overheden. Terugkerende thema’s zijn veilig en gezond werken, ongewenst gedrag, opleiding, voorlichting en instructie.

Luisteren en vertalen

We brengen mensen en partijen bij elkaar en op een lijn. Aan de basis van de vraag van onze opdrachtgevers ligt vaak een element van elkaar niet verstaan of bereiken. We luisteren naar de vraag en onderliggende drempels en dilemma’s. Met onze ondersteuning bereiken we consensus aan een onderhandelingstafel, eensgezindheid achter een aanpak en vertaling naar begrijpelijke hulpmiddelen en communicatie.

We ontwikkelen, managen en begeleiden

Opdrachtgevers vragen ons voor projectmanagement, communicatie management, en procesbegeleiding. Op project- of interimbasis, maar ook vast verbonden aan een organisatie voor een paar jaar. We sturen in uiteenlopende organisaties en situaties wisselend teams, trajecten en processen aan. En brengen daar beweging.

Naast procesbegeleiding en management, ontwikkelen we ook nieuwe en praktische producten waar de opdrachtgever duurzaam mee verder kan. Denk bijvoorbeeld aan e-learnings, websites, uitgaven, begeleidende (huis)stijlen en campagnes.